zorgcoördinator

juf Sophie
sophie.demeyer@gbszandhoven.be

Zorgbeleid in onze school:

Voor het zorgbeleid in onze school is er een systeem uitgewerkt, waarmee we de doelen van ons pedagogisch project kunnen nastreven.
De kinderen worden opgevolgd door middel van een kindvolgsysteem (kleuters) en een leerlingvolgsysteem (lagere school).
Waar nodig worden ze extra begeleid door de zorgcoördinator, de zorgleerkrachten of externe hulpverleners zoals bvb vanuit de VOKAN (ons ondersteuningsnetwerk).
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het zorgbeleid en zal contact met u opnemen indien nodig.
Zij werkt ook nauw samen met het CLB.

zorgleerkrachten lagere school

juf Melissa
melissa.dhamers@gbszandhoven.be

juf An
an.vanautgaerden@gbszandhoven.be

zorgleerkracht kleuterschool

juf Ellen
ellen.torfs@gbszandhoven.be