De kinderen kunnen tijdens de middag onder toezicht hun boterhammen opeten in de refter van de school.
Mogen we vragen de boterhammen in een brooddoos mee te geven?

Vanaf schooljaar 2022-2023 verkopen we geen drankjes meer in de refter.
Ook eigen drankjes laten we niet meer toe.
Elk kind krijgt gratis (kraantjes)water of thee.

Opgelet: in de kleuterschool wordt geen thee geschonken omdat we die warme drank niet veilig vinden in kleine handjes.

De school is verplicht om € 0,12 te vragen per kind per dag wanneer het op school blijft eten.
Dit bedrag wordt aangerekend op de schoolrekening.