Niet alleen de leerlingen en de leerkrachten, ook iedereen die op één of andere manier in de school helpt, valt onder de toepassing van onze schoolverzekering.
De verzekering van AXA geldt voor lichamelijke letsels, maar ook voor brillen, prothesen en traumatische ervaringen.
Er is geen franchise, maar wel voor brillen (zie onderaan)
Uitleg omtrent de juiste inhoud van de polis kan verkregen worden bij het schoolbestuur.

Wat te doen bij ongeval?

 • u vult het aangifteformulier (A) in en ondertekent het. Vergeet zeker uw bankrekeningnummer niet te vermelden!
 • u laat een arts het geneeskundig attest invullen (B)
 • u bezorgt beide formulieren terug aan de school.
 • Na deze aangifte zal u een brief/mail ontvangen van de verzekering, mét vermelding van uw persoonlijk dossiernummer.
 • De schoolverzekering voorziet in een terugbetaling van de medische kosten NA tussenkomst van het ziekenfonds.
  Hiervoor verzamel je de originele bewijsstukken, zoals:
  – de afrekeningen van het ziekenfonds 
  – de officiële apothekersrekeningen (model bvac)
  – de gedetailleerde ziekenhuisfacturen (niet vergeten om de rekening van het ziekenhuis wel eerst te betalen!)
  – kopie van het doktersvoorschrift voor kinesitherapie
 • Deze stukken stuurt u op naar de verzekering, mét vermelding van uw persoonlijk dossiernummer.
 • Tenslotte laat u het attest van genezing (C) invullen om het dossier af te sluiten. Zo niet blijft uw dossier open.
  Zeker bij tandletsels is het aan te raden om het dossier niet (te vroeg) af te sluiten.
 • BRILSCHADE: er is waarborg voor schade aan een bril bij een schoolongeval.  
  De schade aan het montuur is verzekerd tot max. 200 EUR,   op de brilglazen staat er geen beperking.  
  Maar op de totale schadevergoeding is er een vrijstelling van 250 EUR voor het volledige schadegeval.  
  Zoals altijd moet er eerst tussenkomst van de mutualiteit aangevraagd worden.

Een goede raad!

Speel zeker en geef bij twijfel toch het ongeval van uw kind aan.
Je kan nooit weten welke verwikkelingen zich achteraf voordoen.