Niet alleen de leerlingen en de leerkrachten, ook iedereen die op één of andere manier in de school helpt, valt onder de toepassing van onze schoolverzekering.
De verzekering geldt voor lichamelijke letsels, maar ook voor brillen, prothesen en traumatische ervaringen.
Er is geen franchise.
Uitleg omtrent de juiste inhoud van de polis kan verkregen worden bij het schoolbestuur.

Wat te doen bij ongeval?

 • verwittig de directeur zo snel mogelijk.
 • u laat een arts het medisch attest invullen. (zie bovenstaande link)
 • u vult het aangifteformulier in en ondertekent het op p4. (zie bovenstaande link) Vergeet zeker uw bankrekeningnummer niet te vermelden!
 • u bezorgt beide formulieren terug aan de school.
 • Na deze aangifte zal u een brief ontvangen van de verzekering, mét vermelding van uw persoonlijk dossiernummer.
 • De schoolverzekering voorziet in een terugbetaling van de medische kosten NA tussenkomst van het ziekenfonds of een andere verzekeraar.
  Hiervoor verzamel je de originele bewijsstukken, zoals:
  – de afrekeningen van het ziekenfonds 
  – de officiële apothekersrekeningen (model bvac)
  – de gedetailleerde ziekenhuisfacturen (niet vergeten om de rekening van het ziekenhuis wel eerst te betalen!)
  – kopie van het doktersvoorschrift voor kinesitherapie
 • Deze stukken stuurt u op naar de verzekering, mét vermelding van uw persoonlijk dossiernummer.
  naar: KBC Verzekeringen
           dienst lichamelijke ongevallen
           Van Overstraetenplein 2
           3000 Leuven
  of u brengt ze binnen op het schoolsecretariaat.

Een goede raad!

Speel zeker en geef bij twijfel toch het ongeval van uw kind aan.
Je kan nooit weten welke verwikkelingen zich achteraf voordoen.